మర్రిగూడెం ఏడుబావుల కథ

ఆంధ్రజ్యోతి, 01.03.2003

Posted in politics

తెలంగాణ ఆత్మ

ఆంధ్రజ్యోతి, 04.05.2003

Posted in Political Commentary

నచ్చిన పద్యం 

ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై 

ఎవ్వడందిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం

బెవ్వడనాది మధ్య లయుడెవ్వడు సర్వము తానైన వా

డెవ్వడు వాని నాత్మభవు ఈశ్వరునినే శరణంబు వేడెదన్.  

–మహాభాగవతం, బమ్మెర పోతన 

Posted in politics

యుద్ధంలో నీతి ఉండదు. రాజకీయాలు యుద్ధమే. రాజకీయాల్లో నీతి సాపేక్షం. బీజేపీ కాంగ్రెస్కు భిన్నమైన పార్టీ కాదు. ఇద్దరి నీతీ ఒకటే.

Posted in politics

మునుపెన్నడూ ఏ ప్రభుత్వమూ పట్టించుకోని అట్టడుగు సామాజిక వర్గాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది. వృత్తులకు వ్యాపార స్థాయివస్తే గ్రామాలు బాగుపడతాయి.

Posted in politics

గెలిపించే ప్రజాదరణ, నడిపించే విధాన బలం, స్పందించే నాయకత్వ లక్షణం ఉంటే పార్టీపై పట్టు, చెలాయించే సత్తా అవే వస్తాయి. మరి రాహుల్కు ఏమి ఉన్నాయి?

Posted in politics

BJP walks in Congress way


BJP is on same footprints of Congress. Its doing mistake by claiming power in Goa and Manipur. Single largest party be called first.

Congress seduced polity with its dubious roles during hung legislatures. In Bommai Case Supreme Court ruled that single largest must be called first to prove majority. BJP too vouched for the tradition earlier.

But now BJP is on same path. Its moving ruthlessly to garner the power at any cost, though popular mandate is against it. Particularly in Goa clearly people rejected the BJP.

Once Congress had this luxury of ‘will do whatever we want’, now its BJP’s turn. Its against democratic spirit. Let single largest party called to prove majority and fail. Then only the second party to be called.

BJP started its ending game now. Degeneration and deterioration of political image will down on a slow pace.

Posted in politics