యుద్ధంలో నీతి ఉండదు. రాజకీయాలు యుద్ధమే. రాజకీయాల్లో నీతి సాపేక్షం. బీజేపీ కాంగ్రెస్కు భిన్నమైన పార్టీ కాదు. ఇద్దరి నీతీ ఒకటే.


Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in politics. Bookmark the permalink.