మన గోదావరి, మన పుష్కరాలు  


   Namasthe Telangana First Page

 
గోదావరి అంటే రాజమండ్రి. గోదావరి అంటే గోదావరి జిల్లాలు. గోదావరి అంటే కోనసీమ, అంతర్వేది… సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకున్న జ్ఞాపకం… మన తాతలు తండ్రులు రాజమండ్రికి వెళ్లి స్నానాలు చేసి వచ్చేవారు. గోదావరి మన ప్రాంతం నుంచే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ప్రవేశిస్తున్నదని చాలా మందికి తెలియదు. 
గోదావరి ఒడ్డున ఎక్కువ పుణ్య క్షేత్రాలు ఉన్నది తెలంగాణాలోనే. కందకుర్తి, బాసర, ధర్మపురి, మంథని, కాళేశ్వరం, భద్రాచలం వంటి క్షేత్రాలున్నాయి. అయినా ఇక్కడ శాశ్వత ఘాట్లు ఉండవు. ఈ క్షేత్రాలకు ప్రచారం ఉండదు. ఇవ్వాల ‘ఈనాడు’ సంపాదకీయం చూడండి. గోదావరి రాజమండ్రీలో పుట్టి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నట్టు, పుణ్య క్షేత్రాలన్నీ రాజమండ్రి వద్దే మొదలైనట్టు ఎంత బాగా రాశారో…పర్వాలేదు. 
తెలంగాణా ప్రజలకు, తెలంగాణాలో నివసించే చాలామంది ఆంధ్ర సోదరులకు అర్థమైంది. ఇక్కడ కూడా గోదావరి ఉందని. ఇకాడ ఇంకా ప్రాచీన పుణ్య క్షేత్రాలున్నాయని. ఉత్తర తెలంగాణా జిల్లాలకు అది గంగమ్మగానే ఎక్కువగా పరిచయం. ఇంత బాగా పుష్కరాలు చేసుకోవచ్చని ఎప్పుడూ కలలోకూడా ఊహించలేదు. ఇప్పుడు తెలంగాణాలోచరిత్ర చూడని దృశ్యం ఆవిష్కృతం అవుతున్నది. 

Author: kattashekar

Former Editor, Namasthe Telangana Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s