కృష్ణా పుష్కరాల విషాదంపై చంద్రబాబు ఏమన్నాడు?


కృష్ణా పుష్కరాల సందర్భంగా విజయవాడలో రెయిలింగు కూలి తొక్కిసలాటకు దారితీసి ఐదుగురు పుష్కర భక్తులు మరణించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే నైతిక బాధ్యత స్వీకరించడంతోపాటు పది మంది అధికారులను బదిలీ చేయడం లేక సస్సెండు చేయడం వంటి చర్యలు తీసుకుంది. అప్పుడు టీడీపీ, ఈనాడు ఎలా రంధ్రాన్వేషణ చేశాయో అలనాటి పత్రిక క్లిప్పింగులు చూస్తే అర్థమవుతుంది-

IMG_20150717_110312

k1

k2

k3

k4

k5

k6

Advertisements

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad

One thought on “కృష్ణా పుష్కరాల విషాదంపై చంద్రబాబు ఏమన్నాడు?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s