గవర్నర్ను ఇప్పుడు మార్చేది లేదు


  

గవర్నర్నుఇప్పుడు మార్చేది లేదని కేంద్రంలోని అత్యున్నతస్థాయి వర్గాలు తేల్చి చెప్పినట్టు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. కనీసం ఆంధ్రకు కొత్త గవర్నర్ను నియమించాలన్నప్రతిపాదనని కూడా కేంద్రంపరిగణన లోకి తీసుకోలేదని తెలిసింది. 

Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in Poetry. Bookmark the permalink.

One Response to గవర్నర్ను ఇప్పుడు మార్చేది లేదు

  1. gopi krishna says:

    Babu can get down for any extend to complete his task.
    Be cautious, babu will start his game when all thought the game is over. Very very dangerous Game planner. No one can imagine what is his next step, so be cautious each and every second otherwise there is no use of getting telangana. Yellow media supports him for any extend & for any thing.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s