చంద్రబాబు విరుద్దాభాస  


అది చంద్రబాబు వాయిస్ కాదు : పరకాల ప్రభాకర్
చంద్రబాబు వాయిస్ను అక్కడక్కడ సేకరించి అత్కిన్చారా? : పరకాల ప్రభాకర్ 

నా టెలిఫోన్ను టాప్ చేసే అధికారం ఎవరిచారు? : చంద్రబాబు

మా ఫోన్లు టాప్ అవుతున్నాయి : కొందరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు  

************

చూడండి. ఎన్ని. వైరుధ్యాలో… తమ వాయిస్ కానప్పుడు టాప్పింగ్ జరిగిందని. ఎందుకు భయపడుత్న్నావు బాబూ? టాప్పింగ్ జరిగిందని చెబుతున్నావంటే టేపుల్లో ఉన్నది నీ వాయిస్ అని ఒప్పుకుంటున్నావా బాబూ? అసలు న ఫోను టాప్పింగ్ కానేలేదు అని ఎందుకు చెప్పలేక పోయావు బాబూ? 

Advertisements

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad

One thought on “చంద్రబాబు విరుద్దాభాస  ”

  1. Parakala and his handlers must know that law will take its own course and must respect due process of law. If Cnahdrababu is clean, as claimed by Andhra fans of babu, they must ask for a through and independent investigation. These cock and bull stories will not hold water in the court of law. What example Chandrababu is setting for his Son Lokesh? The day is not far off when someone from within will kick him out of party and take control. Probably he may not be remorseful as he made millions from 2Acre Land to Billions. Chandrababu ia looter is hiding behing 2 cutouts, to public he is a politician (1st Cutout), behind that he is a Businessman (2nd cutout) and behind that he is a Looter with no ethics and morals. It is time for all OBC’s and SC/ST’s to shun such castist parties and support caste neutral parties. Instead they must propel to take control of respective parties or form an alternate party.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s