కుట్రల బాబు కుతంత్రాల జీవితం


vlcsnap-2015-05-31-20h12m22s192

ఎచ్చిడి రేవంతుడు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు

ఎచ్చిడి ఎప్పుడో ఒకసారి ఈడ్చి తంతది. తెలంగాణ వ్యతిరేక పార్టీ, ఒక సామాజిక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా పుట్టిన పార్టీలో ఉండి ఒళ్లూ సోయీ లేకుండా ప్రవర్తించిన రేవంతురెడ్డి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. రాజకీయాలకు అమ్మడం కొనడం నేర్పిన చంద్రబాబు, నిన్నగాక మొన్న చాలాచాలా నీతులు చెప్పిండు. పచ్చిగడ్డి, గొర్రెలు, గాడుదులు అని నీతికథలు చెప్పిన చంద్రబాబు ఇవ్వాళ ఒంటినిండ నల్లని తారుపూసుకుని దొరికిపోయాడు.

తెలంగాణ నాయకులందరినీ గొర్రెలుగా రుజువు చేద్దామని చూసి రాజకీయాల్లో తాను ఏ స్థాయికి దిగజారగలడో రుజువు చేశాడు. “బాబుగారు పంపితేనే వచ్చా. రెండున్నర కోట్లవరకు నాకిచ్చిన లిమిటు. అంతకుమించి అంటే బాసుతో మాట్లాడిస్తా’ అని రేవంతుడు విడియో సాక్ష్యంతో సహా దొరికిపోయాడు. రేవంతుడి జీవితం నిలువునా బలి.

Author: kattashekar

Former Editor, Namasthe Telangana Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s