సురవరం ప్రతాపరెడ్డి పద్యం


తెలుగు విశిష్టత

poem3
…..
హాలికుడను గాని పట్టలేదు హలమునెపుడు
సీత తల్లికి సేవలు సేయలేదు
కలము గిర గిరా తిప్పితి తెలివి కొలది
పాళి కొలువుననే గడిచె ప్రాయమెల్ల…

-సురవరం ప్రతాపరెడ్డి స్వగతం

Advertisements

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s