తెలంగాణ విజయం


IMG_2293

హైదరాబాద్కు రావడానికి ఆయన అనుమతి తీసుకోవాలా….అలా అనడానికి ఆయనెవరండీ….అని KCRపై అవాకులు చవాకులు పేలిన ఒక దురహంకారి…..

తలెక్కడ పెట్టుకుంటావు Rajender అని అవమానించిన ఒక ఉన్మత్త ప్రేలాపి కొండకు తలకొట్టుకుని వెళ్లిపోయాడు….

ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వను ఏ చేసుకుంటావో చేసుకో అన్న మరో దురహంకారి రాజకీయంగా పుట్టగతులు లేకుండా పోయాడు….

తెలంగాణకు, KCRకు, హైదరాబాద్కు… అందరికీ తానే బిక్షను ప్రసాదించానని చెప్పుకునే ఒక అసందర్భ ప్రలాపిని తెలంగాణ ప్రజలు చరిత్ర చెత్త బుట్టలో వేశారు….

అవును ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఏదైనా చేయాలంటే KCR అనుమతి తీసుకోవాలి….హైదరాబాద్లో విద్యా సంస్థలు నడుపుకోవాలంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి కావాలి….

ఒక్క రూపాయి కూడా మీరు ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు… లక్షకోట్ల బడ్జెటును తెలంగాణే ప్రవేశపెట్టుకుంది…

ఇవన్నీ తెలంగాణ సాధించిన విజయాలు….

Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in Political Commentary. Bookmark the permalink.

2 Responses to తెలంగాణ విజయం

  1. Rudroju Veerakumar says:

    Really it is the victory of ourselves

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s