తెలంగాణ భాషాదినోత్సవంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు


scan072

Advertisements

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad

One thought on “తెలంగాణ భాషాదినోత్సవంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు”

 1. I have seen the live telecast in T News Channel . In spite of being a senior citizen, I am unable to restrain to say hats off to KCR’s concluding remarks on the betrayers and murderers of Self-respect and Heritage of Telangana People, under the guise of Liberty/Press Freedom , by quoting the words of great son of Telangana Kaloji itself.
  I am neither a poet nor a literature student. But I have been so much inspired with the speech and sincerity of KCR’s speech at Kaloji centenary birth day celebrations at NIIT, Warangal that I have scribbled spontaneously a free verse on our language which is as under:

  తొలి తొలి వెలుగుల
  తెలవారపు వెలుతురు
  తెలుపుల తెలుగు తెలంగాణ

  తీయని తేనెలు ఒలుకు
  వీణల వేణువుల
  వెన్నెల చిలుకు
  తెలంగాణ పలుకు

  బడి పలుకులు కావు
  పలుకుబడులు
  వయ్యారములు ఒలకించు
  మేను పులకించు
  తెలంగాణ పలుకు

  వాగుల చెలిమెల ఊటల
  చిననాటి చెలియల
  ఆటపాటల గురుతులు
  తీపి తలుపులు
  తేనెలు ఒలుకు
  తెలంగాణ పలుకు

  పున్నమి జాబిల్లి
  వెన్నెల వేడి
  ఈ పుడమి వాడి
  తెలంగాణ పలుకుబడి

  తాటి ముంజల
  మోట బావుల
  చెరువు అలుగుల నీటిలా
  నువ్వు నువ్వులా కమ్మని
  స్వచమైన అమ్మ నవ్వులా
  పొలం గట్ల పూచిన
  కలువ పువ్వులా
  ఈ నేల వెలసిన
  జాన మాటల పాటల తోట
  తెలంగాణ పలుకు

  If this tempo of sincerity of ruling party continues for this tenure, I can proudly promise our younger generations a golden age for Indian politics. Every one should give fullest support to KCR. Jai Telangana.

  Venugopal Rao T Subedari, Hanamkonda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s