రుణమాఫీ జీవో ఇదిగో


ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలో రుణమాఫీ ప్రస్తావన లేదని కాంగ్రెస్ నేత షబ్బీర్ అలీ చెబుతున్నాడు. ఆయనకు చదువొచ్చో లేదు….కానీ ఆ జీవో ప్రతి ఇక్కడ ఇస్తున్నాం చూడండి:

go on crop waiver_Page_1

go on crop waiver_Page_2

go on crop waiver_Page_3

go on crop waiver_Page_4

Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in Political Commentary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s