స్వేఛ్చా పవనం


victory

అనేక నిరాశల నుంచి జనించిన ఒక ఆకాంక్ష
అనేక నిట్టూర్పులు చల్లార్చిన ఒక స్వేఛ్చాపవనం
అనేక కన్నీటి ధారలను ముంచేసిన ఒక ఆనంద బాష్పం
అనేక అపజయాలపై ఎగరేసిన ఒక విజయ పతాకం
అనేక కుట్రలను ప్రతిఘటించిన ఒక నిశ్చల శిఖరం
అనేక దిగ్బ్రమలను గుండెల్లో దాచుకున్నఒక సమూహం
కొండంత అశాంతిని మూపున మోస్తున్న సమాజం
ప్రతీకారం తీర్చుకోకుండా ఎలా ఉండగలదు?
పాతను బద్దలు కాకుండా ఎలా శాంతించ గలదు?

Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s