ఏలేశ్వరం పోయినా శనీశ్వరం తప్పనట్టు….


Telangana-map

TRS power monger- Sonia Gandhi
He expected Chief Minister post Congress- Digivijay Singh
*******
అధికారమే కెసీఆర్ పరమావధి- చంద్రబాబు

******
మీరంతా
కూరగాయలు కొనడంకోసం,
పత్తి బేళ్ళు బేరమాడడం కోసం
తెలంగాణాలో తిరుగుతున్నారా?
******
తెలంగాణకోసం కొట్లాడినోడు ముఖ్యమంత్రి కాకూడదా?
తెలంగాణకు ఏమి కావాల్నో చెప్పడానికి మీరేవర్రా బాబు?
*******
దిక్కుమాలిన సంత….
ఏలేశ్వరం పోయినా శనీశ్వరం తప్పనట్టు….
తెలంగాణా వచ్చినా వీళ్ళ పీడ తప్పడం లేదు….
తెలంగాణా ప్రజేలే వదిలించాలి….

Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in Political Commentary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s