ఎన్ని వెన్నుపోట్ల తర్వాత?


image


ఎన్ని వెన్నుపోట్ల తర్వాత తెలంగాణా ఇచ్చావ్?
ఎన్ని వాగ్దానభంగాల తర్వాత మాట నిలబెట్టుకున్నావ్?
ఎంత గుండెకోత తర్వాత తెలంగాణా రాష్ట్రము వచ్చింది?
ఎంతమంది బలి పీఠం ఎక్కితే తెలంగాణా వచ్చింది?
విలీనమని తనంతట తానూ వస్తే ఎంతగా అవమానించారు మీరు?
ఆత్మ గౌరవం కోసం కొట్లాడిన మమ్మల్ని రాజకీయంగా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఎలా కోరతారు?
రుణం తీర్చుకోవడానికి నీకు పదేళ్ళు పట్టింది?
మాట నిలబెట్టుకోవడానికి 1200 మందిని బలి తీసుకున్నావ్?
నలభయ్యేళ్ళు రాష్ట్రాన్ని పాలించి ఇప్పుడు దొరల రాజ్యం వద్దన్తున్నావ్?
ఇప్పటిదాకా పాలించిన దొరలను పక్కన కూసబెట్టుకుని సామాజిక తెలంగాణా కబుర్లు చెబుతున్నావ్?
మీరు తెలంగాణను వేధించినవారు, మేము సాధించుకున్నవాళ్ళం.

Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in Political Commentary. Bookmark the permalink.

One Response to ఎన్ని వెన్నుపోట్ల తర్వాత?

  1. Ramakrishna says:

    Super anna nizam cheppinav

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s