సీమాంధ్ర మీడియా గంగవెర్రులు


తెలంగాణపై
నిర్ణయమే రాదన్నారు. నిర్ణయం వచ్చింది.

కేబినెట్‌నోట్ ఉండదన్నారు. నోట్ వచ్చింది.

బిల్లు రూపొందదన్నారు. బిల్లు రూపొందింది.

బిల్లు అసెంబ్లీకి రాదన్నారు. అసెంబ్లీకి వచ్చింది.
Head-in-Sand

బిల్లు తిరిగి వెళ్లదన్నారు. తిరిగి వెళ్లింది.

బిల్లును తిరస్కరించారని చెబుతున్నారు. చర్చ ముగిసిందని స్పీకర్ ప్రకటించారు.

పార్లమెంటుకు వెళ్లదంటున్నారు. పార్లమెంటుకు వెళుతుందని జీవోఎం సభ్యుడు వీరప్ప మొయిలీ ప్రకటించారు.

కిందపడ్డా పైచేయి మాదేనని చెప్పడానికి సీమాంధ్ర మీడియా కుప్పిగంతులు వేస్తూనే ఉంది.

అక్కసు, ఆక్రోషం తలకెక్కిన సీమాంధ్ర మీడియా రేపేమి చేస్తుందో, ఏమి చెబుతుందో చూద్దాం!

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s